Posts

Jenis Pakan Ikan Arwana Berdasarkan ukuran Arwana

Pemijahan Ikan Gabus (Channa Striata)

Penetasan Telur Ikan Gabus

Pemeliharaan Larva Ikan Gabus

Kelebihan Pemijahan Alami pada Budidaya Ikan Lele

kolam pembesaran ikan lele

Cara Pengambilan Kelenjar Hipofisa Pada Ikan

Proses pembuatan larutan hipofisa

Kelemahan Pemijahan Alami pada ikan

Beberapa Aspek yang berkaitan dengan pertumbuhan pada ikan

Budidaya Pembesaran Ikan Mas

Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pemilihan lokasi budidaya ikan gurame